Zeta-Gaming

Pravidla

Připojením na server automaticky souhlasíte s níže vypsanými pravidly!

Hráč registrovaný na našich serverech souhlasí s tím, že vše, co poskytne, nahraje, napíše nebo daruje, není nijak právně vymahatelné.

Práva a povinnosti hráče

1. Hráč má právo požádat o pomoc admina v momentě, kdy se otázka vztahuje k našemu serveru. Taktéž při žádosti o pomoc musíte dodržovat pravidla serveru.

2. Hráč má právo podat stížnost na jakéhokoliv hráče/admina v případě, že má důkazy, které daného hráče/admina dosvědčí. Jakákoliv stížnost bez důkazu bude zamítnuta.

3. Hráč má právo hrát zdarma, pokud neporušuje pravidla serveru nebo zákony ČR, popřípadě Ústavu ČR či SK. V případě porušení zákonů ČR či SK, nebo ústavy ČR či SK bude vykázán ze serveru.

4. Hráč má právo na svobodu a vlastní názor, pokud jimi však neporušuje pravidla či nenarušuje svobodu nebo vlastní názor někoho jiného.

5. Jestliže hráč dostane oprávněný dočasný ban, tak nemá právo si zažádat o unban.

Povinnosti

1. Hráč je povinen respektovat vedení serveru.

2. Hráč je povinen nahlásist jakoukoliv chybu na serveru, a v žádném případě tuto chybu nesmí zneužívat.

3. Hráč nesmí mít na serveru registrováno více, jak jeden nick.

4. Hráč se v žádném případě nesmí vydávat za youtubera či za člena A-týmu.

5. Hráč je povinen se podřídit nařízením A-týmu.

6. Hráč je povinen nahlásit konání jiného hráče, pokud je v rozporu se zde uvedenými pravidly. Pokud tak neučiní a bude to prokázáno, bude mu udělen trest stejně jako hráči, který pravidla porušil.

7. Každý hráč zodpovídá za svůj herní účet. Pokud se na jeho účet dostane někdo neoprávněný a způsobí škodu klasifikuje se to jakoby se daného přestupku dopatřil hráč.

Zákazy

1. Je zakázáno hledat mezery v pravidlech. Využívání těchto mezer je přísně zakázáno a trestá se banem.

2. Je přísně zakázáno jakékoliv používání hacků, cheatů a zakázaných módů.*

3. Je přísně zakázáno se vydávat za člena AT. Toto pravidlo platí i na vlastní skin.

4. Hráč nesmí po Adminech požadovat levely, itemy, peníze, spelly apod. Pozn. Vyjímka případů opravy postav, které mají zřejmý bug, který byl předem prokázán majitelem.

5. Je zakázáno navádění ostatních hráčů k porušování pravidel.

6. Spawnkill a Tpakill je přísně zakázaný.

7. Nick hráče nesmí obsahovat jakékoliv sprosté slovo a musí dodržovat zákony České republiky.

8. Je zakázáno používat vulgární výrazy apod.

9. Je přísně zakázáno spamování do chatu stejnými zprávami či urážkami.

10. Je zakázáno psát reklamu, za reklamu jsou brány všechny konkurenční servery (i zahraniční). Název serveru není reklama.

11. Je přísně zakázáno stavit sprosté stavby.

12. Je zakázáno vést různé DDoS/DoS/bot útoky proti serveru.

13. Griefing je kompletně zakázán. Za griefing je považován jakýkoliv druh níčení stavby, která danému hráči nepatří. Griefing je také níčení krajiny okolo residence/ostrova/pozemku v rámci 40 bloků od residence/ostrova/pozemku. Za griefing se také bere níčení stavby, pokud hráč byl přidán na pozemek/region a zníčího.

14. Je přísně zakázáno stavět stavby, obvody či jiné věci, které budou lagovat server.

15. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem, ať už využití bugů, griefovat stavby serveru.

16. Pokud je účet hráče zabanovaný nelze si požádat o manuální převod VIP, peněz, statistik atd.

17. Je přísně zakázáno stavět v okolí 20 bloků od cizí residence, pokud s tím nesouhlasí majitel residence. Všechny stavby budou po nahlášení ihned smazány a viníci řádně potrestáni.

Práva a povinnosti adminů

1. Vedení serveru si vyhrazuje veškerá práva (pozn. Jako vedení serveru je požadován Majitel a Hlavní admin)

2. Admini se nesmí za žádných okolností povyšovat nebo porušovat zde uvedená pravidla.

3. Admini nemají v povinnosti předkládat důkazy či jiné materiály (bany, kicky, jaily) hráčům.

4. Je přísně zakázáno jakékoliv rozdávání OP věcí, či jiné narušování ekonomiky.

5. Je přísně zakázán jakýkoliv typ trollingu na hráče.

6. Majitel nebo hlavní admin si může od člena vyžádat kdykoliv důkazy o jakémkoliv trestu, který je starší méně jak 14 dní.

7. Každý člen admin teamu je povinnen správně a srozumitelně napsat důvod trestu.

8. Admin má právo přesměrovat váš dotaz/problém na naší online podporu tj. Discord nebo fórum.

9. Admini serveru musí dodržovat stejný nick na webu, Discordu, TeamSpeaku. /Vyjímka pro Vedení serveru

10. Na zprávy typu „Dáš mi OP? Dáš mi fly?!“ atd., nebo na zprávy, kde otázka nesměřuje na náš server, A-tým odpovídat nemusí, ba naopak vás za to může vyhodit či umlčet.

11. Admin musí váš problém dořešit nebo jej předat jinému členu admin teamu. To znamená, že se nemůže ze serveru odpojit při řešení problému.

12. Členové teamu se nesmí povyšovat nad hráče.

13. Na survival serveru členové admin teamu nesmí využívat své výhody (gm, worldedit, ...) k vlastnímu prospěchu. Vyjímkou je pouze stavění ve světě Flat

VIP Účty

1. Pokud hráč vlastní VIP, žádné vyjímky na bany/mute/kick/warn se nedělají. Každý je trestaný stejně.

2. Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv okamžitou změnu výhod VIP.

3. Vyhrazujeme si právo na odebrání VIP bez udání důvodu.

4. V případě, že si hráč zakoupí VIP a nebude mu doručeno na serveru, je povinen to oznámit vedení serveru na forum.

5. Jakékoliv VIP je nevratné, tzn. nelze vrátit peníze!

6. V případě, že bude na serveru wipe, tzv. restart serveru (vše se smaže), tak jednorázové itemy, které získá hráč při zakoupení VIP, nejsou nijak vymahatelné.

7. Za špatně zaslanou SMS neneseme zodpovědnost, proto před poslání pečlivě zkontrolujte, zda je TEXT a ČÍSLO správné.

8. VIP si zakupujete pouze na konkrétní jméno. Pokud máte zakoupený Minecraft a změníte si jméno, nemáte nárok na nahrazení VIP.

9. Jakýkoliv prodej účtu na serveru je přísně zakázaný. V případě, že prodej proběhne, server není povinnen ho jakkoliv řešit nebo vynahrazovat.

Pravidla pro nákup výhod

1. Při odeslání platby souhlasíte se zde uvedenými pravidly.

2. Jakákoliv odeslaná SMS na VIP není vratná, tzn. nelze vrátit peníze!

3. V případě, že hráči nebude doručeno VIP, je povinen oznámit to vedení serveru. Pokud tak neučiní, ztrácí nárok na SMS. Platnost je 7 dní.

4. Pokud si hráč zakupuje VIP prostřednictvím služby PayPal nebo PaySafeCard, automaticky souhlasí s uchováváním osobních údajů, tj. emailová adresa, popřípadě i telefonní číslo

* Povolené módy jsou: Minimapy, Damage Indicators, Optifine, Shaders, Too Many Items, Not Enough Items, Status Effects, Armor Status, Better PvP, LabyMod, Tabby Chat, 5zig, Potion HUD

Naposledy upraveno: 27.6.2019 20:01